CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 4, 2017

Quy trình vận hành sửa chữa máy biến áp


NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP
Điều 1: Quy trình này áp dụng cho tất cả các máy biến áp lực, biến áp tự ngẫu và cuộn điện kháng có dầu (sau đây gọi chung là máy biến áp) với mọi công suất, đặt  trong nhà hay ngoài trời ở các nhà máy điện và trạm biến áp có cấp điện áp đến  500kV. Đây là quy trình mẫu,từng cơ sở căn cứ vào hướng dẫn của nhà chế tạo kết hợp với quy trình này soạn thành quy trình cụ thể.
Điều 2:
Máy biến áp phải có bảo vệ rơ le và bảo vệ quá điện áp theo đúng quy trình “Bảo vệ rơ le và tự động điện” và quy trình “Bảo vệ quá điện áp”.
Điều 3: Vỏ  máy biến áp phải được nối đất theo đúng quy trình “Nối đất các thiết bị điện”.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018