SÁCH SCAN - Giáo trình Kỹ thuật thi công (Ths. Nguyễn Đức Chương Cb)


Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu cho môn học kỹ thuật thi công các công trình xây dựng, tác giả biên soạn cuốn giáo trình "Kỹ thuật thi công" với mong muốn phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp thuộc khối xây dựng. Còn các trường trung học chuyên nghiệp thuộc các khối khác cũng có thể tham khảo giáo trình này.

Giáo trình kỹ thuật thi công xây dựng" gồm 5 chương:

+ Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng.
+ Chương 2: Công tác xây.
+ Chương 3: Công tác bê tông và bê tông cốt thép.
+ Chương 4: Công tác lắp ghép.
+ Chương 5: Hoàn thiện.

M_tả

No comments: