CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 10, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - An toàn và bảo mật các hệ thống máy tính (Nguyễn Khánh Văn)


Giới thiệu chung
- Làm quen với lí thuyết mật mã
- Mật mã khối và mật mã khóa đối xứng
- Mật mã khóa công khai
- Public-key systems, digital signatures, hash functions
- Điều khiển truy nhập (Access Control
- Sự xác thực (authentication)
- Quản lý khóa
- Một số vấn đề trong an toàn mạng
- Một số vấn đề an ninh về phần mềm, chương trình, ứng dụng web

Bài tập lớn.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018