CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 11, 2017

BÀI GIẢNG - Cơ sở kỹ thuật điện 2 (TS. Nguyễn Việt Sơn)


Nội dung chương trình:

Chương 1: Khái niệm về mạch phi tuyến.
I. Khái niệm về mạch phi tuyến.
II. Tính chất mạch phi tuyến.
III. Tuyến tính hóa - Quán tính hóa phần tử phi tuyến.
IV . Phương pháp xét mạch phi tuyến.

Chương 2: Chế độ xác lập hằng trong mạch phi tuyến.
I. Khái niệm chung.
II. Phương pháp đồ thị.
III. Phương pháp dò.
IV . Phương pháp lặp

Chương 3: Chế độ xác lập dao động trong mạch phi tuyến
I. Khái niệm chung.
II. Phương pháp đồ thị với giá trị tức thời.
III. Phương pháp cân bằng điều hòa.
IV . Phương pháp điều hòa tương đương.
V . Phương pháp dò.
VI. Phương pháp tuyến tính hóa quanh điểm làm việc.


Chương 4: Quá trình quá độ trong mạch phi tuyến.
I. Khái niệm chung.
II. Phương pháp tham số bé (nhiễu loạn).
III. Phương pháp sai phân liên tiếp.
IV . Phương pháp biên pha biến thiên chậm (hệ số tích phân).

Chương 5: Lý thuyết về mạch có thông số dải - Đường dây dài đều tuyến tính.
I. Mô hình đường dây dài đều.
II. Chế độ xác lập điều hòa trên đường dây dài.
III. Quá trình quá độ trên đường dây dài không tiêu tán.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018