CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Mar 3, 2017

GIÁO TRÌNH - Hệ thống điều khiển khí nén (Full 6 Chương)


ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG KHÍ NÉN.
- Số lượng: có thể coi là vô tận.
- Việc vận chuyển: có thể được lưu thông dễ dàng trong các đường ống dẫn, với một khoảng cách nhất định. Đường hồi về không cần thiết vì khí nén sau khi công tác được thoát ra ngoài môi trường.
- Lưu trữ: Máy nén khí không nhất thiết phải hoạt động liên tục. Không khí nén được lưu trữ trong các bình chứa, được lắp nối trong hệ thống ống dẫn để cung cấp cho sử dụng khi cần thiết.
- Nhiệt độ: Không khí nén ít bị thay đổi theo nhiệt độ
- Chống cháy nổ: Không có nguy cơ gây cháy bởi khí nén nên không tổn phí về phòng cháy. Hoạt động với áp suất khoảng 6 – 7 bar nên việc phòng nổ không quá phức tạp.
- Mức độ sạch: Không khí nén sạch ngay cả trong trường hợp lưu thông trong các đường ống hay thiết bị. Không một nguy cơ gây bẩn nào phải lo tới. Điều này đặc biệt cần thiết trong các ngành công nghiệp thực phẩm, vải sợi, lâm sản, thuộc da,…
- Cấu tạo trang thiết bị: Đơn giản nên có giá thành thấp.
- Vận tốc: Không khí có thể lưu thông với tốc độ rất cao.Vận tốc công tác của các xi lanh nén thường trong khoảng 1 đến 2 m/s, trong một số trường hợp có thể đạt tới 5 m/s.
- Tính dễ điều chỉnh: Vận tốc và áp lực của những thiết bị công tác dùng khí nén được điều chỉnh một cách vô cấp.
- Vấn đề quá tải: Các công cụ và thiết bị khí nén đảm nhận tải trọng cho đến khi chúng dừng hẳn, cho nên không xảy ra quá tải.

CHƯƠNG I.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHÍ NÉN VÀ CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN I. VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT KHÍ NÉN 1
II.  ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG KHÍ NÉN. 2
III. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA KHÍ NÉN 2
1.  Trong lĩnh vực điều khiển 2
2. Trong lĩnh vực truyền động 3
V. CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ VÀ ĐƠN VỊ ĐO 3
VI. CÁC TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA CHẤT KHÍ 5
CHƯƠNG II. MÁY NÉN VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN 8
I. MÁY NÉN KHÍ 8
1. Nguyên tắc hoạt động và phân loại máy nén 8
2. Các thông số cơ bản của MNK 8
3) Một số Máy nén khí thông dụng 8
II. THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN 15
1. Thành phần hoá học của khí nén 15
2. Các phương pháp xử lý khí nén. 15
III. HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN. 21
1. Nhiệm vụ : 21
2. Yêu cầu : 21
3.  Cách bố trí : 21
4. Tính toán hệ thống phân phối khí nén. 22
CHƯƠNG III.  CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 27
I. KHÁI NIỆM CHUNG. 27
II. CÁC DẠNG TÍN HIỆU TÁC ĐỘNG. 28
1. Tín hiệu tác động bằng tay: 28
2. Tín hiệu tác động bằng cơ: 28
3. Tín hiệu tác động bằng khí nén: 28
4. Tín hiệu tác động bằng nam châm điện: 28
III. MỘT SỐ LOẠI VAN CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN.
1. Van đảo chiều: 28
2. Van chắn. 31
3. Van tiết lưu 32
4. Van áp suất. 33
5. Van điều chỉnh thời gian. 34
6. Cảm biến khí nén. 35
7. Van chân không. 40
8. Van Khuếch đại 40
III. MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG KHÍ NÉN. 42
1. Áp kế <Dụng cụ đo áp suất> 42
2. Lưu lượng kế. 43
CHƯƠNG IV. HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN 45
I. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG. 45
1. Các khái niệm cơ bản: 45
2. Phân loại các hệ truyền động khí nén: 45
II. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN 46
1. Ưu điểm: 46
2.  Nhược điểm: 46
III. CƠ CẤU DẪN ĐỘNG TUYẾN TÍNH. 46
1. Xy lanh tác dụng đơn 46
2. Xy lanh tác dụng kép. 47
3. Xy lanh màng. 49
4. Xy  lanh không có cần pitton. 49
5. Xy lanh nhiều vị trí: 50
6. Xy lanh quay bằng thanh răng: 50
7. Xy lanh va đập : 50
8. Xy lanh băng đai. 51
9. Tính lực đẩy của xy lanh 51
10. Độ dài của hành trình: 52
11. Vận tốc của Piston xi lanh khí nén: 53
12. Lượng tiêu thụ không khí nén. 53
13. Vật liệu làm cơ cấu dẫn động. 54
14. Sự giảm chấn của cơ cấu ở vị trí cuối hành trình. 55
II. CƠ CẤU DẪN ĐỘNG QUAY <ĐỘNG CƠ KHÍ NÉN> 55
1. Động cơ bánh răng: 56
2. Động cơ piston hướng kính. 56
3. ĐỘNG CƠ CÁNH GẠT. 57
4. Động cơ piston hướng trục. 57
5. Động cơ tuabin. 58
6. Tính chọn động cơ khí nén. 58

CHƯƠNG V HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 59
I. CẤU TRÚC TỔNG QUÁT MỘT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN. 59
II. BIỂU DIỄN CHỨC NĂNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN. 60
1. Biểu đồ trạng thái. 60
2. Sơ đồ chức năng. 61
III. BIỂU DIỄN PHẦN TỬ LOGIC KHÍ NÉN 63
1. Phần tử NOT 63
2. Phần tử OR 63
3. Phần tử NOR 63
4. Phần tử AND 63
5. Phần tử NAND 64
6. Phần tử EXC-OR 64
7. R-S Flip Flop 64
IV. QUY TẮC CƠ BẢN CỦA ĐẠI SỐ BOOLE VỚI CÁC PHẦN TỬ KHÍ NÉN 66
1. Quy tắc phép liên kết AND 66
2. Quy tắc phép liên kết OR 66
3. Quy tắc phủ định 66
4. Quy tắc phân phối 66
V. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN TRONG KHÍ NÉN. 66
1. Điều khiển bằng tay. 66
2. Điều khiển tuỳ động theo thời gian. 67
3. Điều khiển tuỳ động theo hành trình. 68
4. Điều khiển theo chương trình bằng cơ cấu chuyển mạch. 68
5. Điều khiển theo nguyên tắc tầng. 69
6. Điều khiển theo nguyên tắc nhịp. 71
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH KHÍ NÉN 73
1. Phương pháp thiết kế trực giác. 73
2. Phương pháp thiết kế theo nguyên tắc điều khiển tầng. 73
3. Phương pháp thiết kế theo nguyên tắc điều khiển nhịp. 84
4. Phương pháp thiết kế dùng biểu đồ Karnaugh. 90
CHƯƠNG VI. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - KHÍ NÉN 97
I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - KHÍ NÉN. 97
II. BIỂU DIỄN ĐIỀU KHIỂN TIẾP ĐIỂM ĐIỆN. 98
1. Mạch động lực khí nén: 98
2. Mạch điều khiển. 99
3. Mạch cơ sở điều khiển tiếp điểm điện: 101
II. MỘT SỐ PHẦN TỬ ĐIỆN - KHÍ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - KHÍ NÉN 102
1. Một số van đảo chiều phổ biến ứng dụng trong điều khiển điện - khí nén. 102
2. Các phần tử chuyển tín hiệu 104
3. Các phần tử cảm biến. 105
4. Các phần tử xử lý tín hiệu. 107
III. THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN - KHÍ NÉN. 109
1. Phương pháp thiết kế trực giác. 109
2. Phương pháp tổ hợp hàm logic trạng thái. 109
3. Phương pháp thiết kế theo nguyên tắc điều khiển tầng. 109
4. Xây dựng mạch điều khiển điện - khí nén theo nguyên tắc nhịp. 114
TÀI LIỆU THAM KHẢO 120
MỤC LỤC 121

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018