Điều khiển công suất trong hệ thống MC - CDMA (Thuyết minh + Mô phỏng)


Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) là kỹ thuật điều chế đa sóng mang được sử dụng trong các ứng dụng vô tuyến lẫn hữu tuyến. OFDM  đã được chọn làm chuẩn cho hệ thống phát âm thanh số (DAB), hệ thống phát hình ảnh số (DVB) và mạng LAN không dây. Ưu điểm của OFDM là khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao qua kênh truyền fading có tính chọn lọc tần số và sử dụng băng
thông hiệu quả. Ngoài ra, quá trình điều chế và giải điều chế đa sóng mang có thể thực hiện dễ dàng nhờ phép biến đổi nhanh Fourier thuận và nghịch.
Thông tin vô tuyến phải chia Sẻ cùng một kênh truyền. Do đó, kỹ thuât đa truy cập đóng vai trò quan trọng trong việc giảm can nhiễu giữa các user. So với các kỹ thuật  đa truy cập khác như đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA và  đa truy cập phân chia theo tần số (FDMA) thì kỹ thuật đa truy cập phân chia theo mã CDMA có nhiều ưu điểm hơn. CDMA có khả năng  chống lại hiện tượng đa đường và can nhiễu.


Chương 1. Công nghệ CDMA
Chương 2. Kỹ thuật OFDM
Chương 3. Hệ thống MC-CDMA
Chương 4. Điều khiển công suất trong hệ thống MC-CDMA
Chương 5. Kết qủa tính toán và mô phỏng

Kết luận và hướng phát triển đề tài

Tài liệu tham khảo
Phụ lục.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: