CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 25, 2017

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập


Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng lớn về kinh tế biển. Với đường bờ biển dài 3.260 km, có nhiều vũng, vịnh và cửa sông nối liền với Thái Bình Dương rất thuận tiện cho việc phát triển đội tàu, hệ thống cảng biển, các cơ sở công nghiệp đóng - sửa chữa tàu biển và thực hiện các loại hình dịch vụ hàng hải - thương mại khác. Có thể nói hệ thống cảng biển Việt Nam có vị trí là đầu mối, nhưng vừa giữ vai trò là cầu nối về phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Để đáp ứng được vai trò và vị trí nói trên, hoạt động quản lý khai thác cảng biển cần phải đặc biệt chú trọng và quan tâm . Thực tế cho thấy, hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển có tác động trực tiếp tới tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân nói chung và hoạt động của từng ngành, lĩnh vực kinh tế liên quan nói riêng, trong đó có lưu thông hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với thuyền viên, hành khách du lịch quốc tế.

Thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển càng thông thoáng, thuận tiện thì hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế liên quan càng phát triển hiệu quả. Đây chính là mục tiêu đã, đang được chính phủ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết sức quan tâm giải quyết đồng bộ cả về cải cách thể chế cũng như giải pháp áp dụng. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cảng biển không những thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và nâng cao uy tín quốc gia mà còn đáp ứng mục tiêu của chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 đã được chính phủ thông qua.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018