CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 23, 2017

SÁCH SCAN - Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê toán (PGS.TS. Nguyễn Cao Văn Cb)


Phần 1. Lý thuyết xác suất

Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
- Phép trừ và các loại biến số
- Xác suất của biến số
- Định nghĩa cổ điển về xác suất
Chương 2. Biến ngẫn nhiên và quy luật phân phối xác suất
- Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
- Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
- Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
Chương 3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
- Quy luật không - một - A
- Quy luật nhị thức - B
- Quy luật Poisson - P
- Quy luật siêu bội - M
Chương 4. Biến ngẫu nhiên hai chiều, hàm các biến ngẫu nhiên
- Khái niệm về biến ngẫu nhiên nhiều chiều
- Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều
- Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều
Chương 5. Các định lý giới hạn
- Bất đẳng thức Trebusep
- Định lý Trebusep
- Định lý giới hạn trung tâm


Phần 2. Thống kê toán

Chương 6. Cơ sở lý thuyết mẫu
- Khái niệm về phương pháp mẫu
- Tổng thể nghiên cứu
- Mẫu ngẫu nhiên
Chương 7. Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên
- Phương pháp ước lượng điểm
- Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy
Chương 8. Kiểm định giả thuyết thống kê
- Khái niệm chung
- Kiểm định tham số
- Kiểm định phi tham số
Chương 9. Phân tích phương sai
- Đặt vấn đề
- Mô hình phân tích phương sai một nhân tố
- Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố
Chương 10. Phân tích tương quan và hồi quy
- Đặt vấn đề
- Phân tích tương quan
- Phân tích hồi quy.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018