CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 5, 2017

BÁO CÁO NCKH - Kỹ thuật nhận dạng tiếng nói và ứng dụng trong điều khiển


TÓM TẮT

Vấn đề nghiên cứu các phương pháp nhận dạng tiếng nói đã và đang thu hút rất nhiều sự đầu tư và nghiên cứu của các nhà khoa học trên khắp thế giới. Tuy nhiên cho đến nay kết quả mang lại vẫn chưa hoàn toàn làm hài lòng những người nghiên cứu do tính chất quá phức tạp và không cố định của đối tượng nhận dạng là tiếng nói con người.
Đặc biệt, đối với tiếng Việt thì kết quả càng còn nhiều hạn chế. Bài báo trình bày một hướng nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, dựa trên việc trích đặc trưng tiếng nói bằng phương pháp MFCC và bộ nhận dạng dùng mạng HMM. Kết quả được kiểm nghiệm thực tế bằng mô hình xe điều khiển từ xa.


ABSTRACT

Researching and inventing speech recognition methods have been paid much considerations by many scientists over the world. However, the achievements don’t satisfy researchers’ demands because of the complexity and unstability of speech until now. Especially with Vietnamese speech, the results are more unsatisfied.
The paper suggests a synthetic method for recogniting Vietnamese speech: extract speech’s particularities by MFCC method and recognize by HMM network. The results are experimented through a model of RF controlled car.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018