CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 10, 2017

GIÁO TRÌNH - Phân tích mạch DC - AC (Nguyễn Chương Đỉnh)


Phân tích mạch DC – AC là môn học cơ sở nhằm cung cấp cho các sinh viên ngành Điện - Điện tử phương pháp phân tích tổng hợp mạch là cơ sở để thiết kế hệ thống Điện - Điện tử.
Nhằm giúp người đọc có thể ứng dụng được các phương pháp phân tích mạch, sau mỗi chương đều có phần bài tập Phân tích mạch DC – AC được biên soạn theo nội dung của sách lý thuyết. Để có thể nắm vững các vấn đề lý thuyết, sinh viên cần làm các bài tập trong sách này. Tuy số lượng bài tập không nhiều nhưng đủ để nắm được các vấn đề cốt lõi của môn học.
Giáo trình bao gồm 5 chương được biên soạn chủ yếu dựa vào sách Mạch điện của Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. Tuy nhiên, giáo trình cũng không thể tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từcác đồng nghiệp và các sinh viên.

Chương 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀMẠCH ĐIỆN 9
1.1. Giới thiệu 9
1.2. Mạch điện và mô hình  9
1.3. Các phần tử mạch cơ bản 9
1.3.1. Phần tử điện trở 9
1.3.2. Phần tử điện dung  10
1.3.3. Phần tử điện cảm 10
1.3.4. Nguồn độc lập 10
1.3.5. Nguồn phụ thuộc 11
1.3.6. Hỗ cảm 13
1.4. Các định luật cơ bản 14
1.4.1. Định luật Ohm  14
1.4.2. Định luật Kichhoff  14
1.5. Công suất 15
1.6.  Các phép biến đổi tương đương đơn giản 16
1.6.1. Nguồn áp mắc nối tiếp  16
1.6.2. Nguồn dòng mắc song song  17
1.6.3. Nối nối tiếp và song song các phần tử trở17
1.6.4. Biến đổi Y –∆17
1.6.5. Biến đổi tương đương 17
1.7. Phương pháp giải mạch dùng các định luật cơ bản 18
BÀI TẬP CHƯƠNG 121

Chương 2 MẠCH XÁC LẬP ĐIỀU HÒA 27
2.1. Số phức 27
2.1.1 Định nghĩa 27
2.1.2. Biểu diễn hình học của sốphức 27
2.1.3. Các phép tính trên số phức 28
2.1.4. Dạng lượng giác, dạng mũ, dạng cực 28
2.2. Quá trình điều hòa  29
2.3. Phương pháp ảnh phức 31
2.3.1. Biểu diễn đại lượng điều hoà bằng sốphức 31
2.3.2. Phức hoá phần tửmạch 31
2.4. Định luật Ohm và Kichhoff dạng phức 31
2.4.1. Định luật Ohm  31
2.4.2. Định luật Kichhoff  31
2.5. Giải mạch xác lập điều hoà dùng sốphức 32
2.6. Công suất xác lập điều hoà  35
2.6.1. Công suất tác dụng và phản kháng  35
2.6.2. Công suất biểu kiến 35
2.6.3. Công suất phức 35
2.6.4. Đo công suất 36
4 MỤC LỤC
2.7. Truyền công suất qua mạng một cửa 36
BÀI TẬP CHƯƠNG 239
Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH  45
3.1. Giới thiệu 45
3.2. Phương pháp thếnút  45
3.3. Phương pháp mắt lưới  48
3.4. Mạch chứa hỗcảm 50
3.4.1 Phương trình toán học 50
3.4.1 Phương pháp phân tích mạch hỗcảm 50
3.5. Các định lý mạch 52
3.5.1. Nguyên lý xếp chồng 52
3.5.2. Định lý Thevevin và định lý Norton  54
BÀI TẬP CHƯƠNG 359
Chương 4. MẠCH BA PHA  71
4.1. Hệnhiều pha  71
4.1.1 Giới thiệu 71
4.1.2 Hệba pha  71
4.2. Hệba pha đối xứng 73
4.2.1 Phân loại 73
4.2.2 Giải mạch ba pha đối xứng 74
4.3. Mạch ba pha không đối xứng 76
4.3.1 Điều kiện 76
4.3.2 Giải mạch ba pha không đối xứng 76
4.4. Đo công suất tải ba pha  77
4.5. Đo công suất tải ba pha  79
4.5.1 Mạch ba pha đối xứng 79
4.5.2 Mạch ba pha không đối xứng 81
BÀI TẬP CHƯƠNG 483
Chương 5. MẠNG HAI CỬA  91
5.1. Khái niệm 91
5.2. Các ma trận đặc trưng của mạng hai cửa 91
5.2.1 Ma trận Z  91
5.2.2 Ma trận Y  92
5.2.3 Ma trận H  92
5.2.4 Ma trận G  93
5.2.5 Ma trận A  94
5.2.6 Ma trận B  94
5.3. Các phương pháp xác định ma trận của mạng hai cửa 95
5.3.1 Phương pháp dùng định nghĩa 95
5.3.2 Phương pháp giải tích  96
5.3.3 Phương pháp xác định từma trận khác  97
5.4. Phân loại mạng hai cửa 98
5.4.1 Mạng hai cửa thụ động và tích cực 98
5.4.2 Mạng hai cửa tương hỗ98
5.3.3 Mạng hai cửa đối xứng 98
5.5. Các thông sốlàm việc của mạng hai cửa 99
5.5.1 Trở kháng vào  99
5.5.2 Trở kháng ngắn mạch và hởmạch 101
BÀI TẬP CHƯƠNG 5103

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018