CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 21, 2017

GIÁO TRÌNH - Quy phạm trang bị điện (Bộ Công Nghiệp)


Phần I Quy định chung (11 TCN - 18 - 2006)
Chương I.1 Phần chung
Chương I.2 Lưới điện và cung cấp điện
Chương I.3 Chọn tiết diện dây dẫn
Chương I.4 Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch
Chương I.5 Đếm điện năng
Chương I.6 Đo điện
Chương I.7 Nối đất

Phần II Hệ thống đường dẫn điện (11 TCN - 19 - 2006)
Chương II.1 Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1kV
Chương II.2 Hệ dẫn điện điện áp đến 35 kV
Chương II.3 Đường cáp lực điện áp đến 220kV
Chương II.4 Đường dây tải điện trên không điện áp đến 1kV
Chương II.5 Đường dây tải điện trên không điện áp trên 1kV đến 500kV


Phần III Trang bị phân phối và trạm biến áp (11 TCN - 20 - 2006)
Chương III.1 Trang bị phân phối điện điện áp đến 1kv
Chương III.2 Trang bị phân phối và trạm biến áp điện áp trên 1kV
Chương III.3 Thiết bị ắcquy

Phần IV Bảo vệ và tự động (11 TCN - 21 - 2006)
Chương IV.1 Bảo vệ lưới điện điện áp đến 1kV
Chương IV.2 Bảo vệ rơle
Chương IV.3 Tự động hoá và điều khiển từ xa
Chương IV.4 Mạch điện nhị thứ.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018