CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 23, 2017

SÁCH SCAN - Bài tập cơ học - Tập 1 Tĩnh học và Động học (GS.TS. Đỗ Sanh Cb)


Cuốn sách Bài tập cơ học: Tập 1 do GS.TS. Đỗ Sanh làm chủ biên giúp các bạn củng cố những kiến thức được đưa ra trong cuốn giáo trình Cơ học tập 1. Đây là những kiến thức cơ bản về Vật lí có ứng dụng rộng rãi đối với những bạn thuộc chuyên ngành Kỹ thuật.

Nội dung sách bao gồm 2 phần:
Phần I. Tĩnh Học
Chương 1. Bài toán phẳng (một vật)
Chương 2. Bài toán phẳng (hệ vật)
Chương 3. Bài toán không gian
Chương 4. Bài toán ma sát
Chương 5. Bài toán tìm trọng tâm

Phần II. Động Học
Chương 6. Chuyển động của điểm
Chương 7. Chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định
Chương 8. Chuyển động song phẳng của vật rắn
Chương 9. Chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định
Chương 10. Hợp chuyển động của điểm
Chương 11. Hợp chuyển động của vật

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018