CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 10, 2017

SÁCH SCAN - Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước (GS.TSKH Trần Hữu Uyển)


Với "Bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước" chúng ta có thể biết được các công thức cơ bản để tính toán thủy lực ống thoát nước, hình thức tiết diện ngang ống thoát nước, ví dụ tính toán ống tự chảy, tính toán điu-ke, tính toán ống áp lực trong mạng lưới thoát nước và các ký hiệu chung.
Để tính toán thủy lực ống thoát nước thường được bảng tính toán thủy lực của A A Lukinức, G L Dắc hoặc của N F Phêđorov Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước của A A Lukinức và G L Dắc được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ M N Paolovski Các thông số của công thức này được xây dựng trên cơ sở thực nghiệm rộng rãi nên chúng là những đại lượng không có cố định mà phụ thuộc vào hệ số nhám và bán kính thủy lực.


MỤC LỤC:

1. Các công thức cơ bản để tính toán thủy lực ống thoát nước
2. Hình thức tiết diện ngang ống thoát nước
3. Ví dụ tính toán thủy lực ống tự chảy-
4. Tính toán Điu-ke
5. Tính toán ống áp lực trong mạng lưới thoát nước
6. Ký hiệu dùng trong sách
7. Các phụ lục;

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018