SÁCH SCAN - Thiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏ (Nguyễn Duy Thiện)


Thiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏ của tác giả Nguyễn Duy Thiện có kết cấu gồm 8 chương, trình bày các phương thức khai thác thủy năng và điều tra cơ bản, chọn các thông số cơ bản cho trạm thủy điện nhỏ, các công trình thủy điện cho trạm thủy điện nhỏ, thiết bị cơ điện của trạm thủy điện nhỏ, nhà máy của trạm thủy điện nhỏ, bố trí thiết bị điện trong trạm thủy điện nhỏ, thi công các công trình thủy công, lắp ráp các thiết bị cơ điện và khai thác trạm thủy điện nhỏ.


Cuốn sách này gồm có 8 chương:

Chương 1: Các phương thức khai thác thủy năng và điều tra cơ bản
Chương 2: Chọn các thông số cơ bản cho trạm thủy điện nhỏ
Chương 3: Các công trình thủy công của trạm thủy điện nhỏ
Chương 4: Thiết bị cơ điện của trạm thủy điện nhỏ
Chương 5: Nhà máy của trạm thủy điện nhỏ
Chương 6: Bố trí thiết bị điện trong trạm thủy điện nhỏ
Chương 7: Thi công các công trình thủy công
Chương 8: Lắp ráp các thiết bị cơ điện và khai thác trạm thủy điện nhỏ.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: