CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 31, 2017

TÀI LIỆU TỔNG HỢP - Hướng dẫn sử dụng Maple


- BÀI GIẢNG - Ngôn ngữ lập trình Maple (Trương Quốc Bảo).
- Các lệnh trong Maple.
- GIÁO TRÌNH - Maple (Nguyễn Ngọc Trung).
- Hướng dẫn sử dụng Maple (Nguyễn Hữu Điển).
- Maple v6.
- Sử dụng Maple trong toán tài chính.
- Hướng dẫn sử dụng Maple.
- Sử dụng Maple trong học tập nghiên cứu và giảng dạy toán (Nguyễn Chánh Tú).

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018