CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 30, 2017

Vi điều khiển mềm MicroBlaze


MicroBlaze là một vi điều khiển mềm 32bit của Xillinx, được ứng dụng trong công nghệ FPGA.

1. Vi điều khiển mềm MicroBlaze
2. Kiến trúc cơ bản của MicroBlaze
3. Kiến trúc đường ống của vi điều khiển MicroBlaze
4. Khả năng thi hành của MicroBlaze
5. Kiến trúc bộ nhớ
6. Giao tiếp tín hiệu trong MicroBlaze
7. Các thanh ghi
8. Ngắt
9. Tập lệnh C

MicroBaze dùng với phần mềm ISE, EDK của Xillinx hoặc Altium Designer của hãng Altium để lập trình và biên dịch. Đây là một vi điều khiển mạnh, có thể lập trình bằng ngôn ngữ C chuẩn.

Xem thêm chi tiết về tập lệnh C cho các vi điều khiển mềm MicroBlaze, TSK3000, TSK51x, TSK52x.... và các vi điều khiển cứng 32 bit khác như ARM, PowerPC,... trong tài liệu " C Language Reference ".


Nguồn tham khảo:

[1] - “MicroBlaze Processor Reference Guide” nguồn: http://ohm.bu.edu/~hazen/DataSheets/Xilinx/mb_ref_guide.pdf
[2] - “MicroBlaze Tutorial” nguồn: http://ecasp.ece.iit.edu/mbtutorial.pdf
[3] - “MicroBlaze Overview” nguồn:
http://www.cc.ntut.edu.tw/~tylee/Courses/92_2_HWC/MicroBlaze%20Overview.pdf
[4] - Các tài liệu liên quan MicroBlaze tại: https://wiki.altium.com/display/ADOH/Xilinx+MicroBlaze.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018