CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 6, 2017

Công nghệ khoan dầu khí


Ổn định thành giếng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thiết kế và khoan các giếng khoan dầu khí, đặc biệt là các mỏ xa bờ với điều kiện địa chất phức tạp. Mất ổn định thành giếng khoan có thể xảy ra khi khoan qua các vùng có áp suất cao, nhiều đứt gãy. Thành giếng không ổn định có thể dẫn đến rất nhiều sự cố và vấn đề phức tạp trong quá trình khoan như sập lở thành giếng khoan, mất dung dịch khoan hoặc kẹt cần khoan. Nếu xảy hiện tượng này thì thời gian, chi phí để khoan một giếng khoan tăng lên rất cao và có thể giếng khoan sẽ không đi theo đúng quỹ đạo đã được thiết kế. Yếu tố có thể giúp kỹ sư khoan kiểm soát được sự ổn định của thành giếng đó là trọng lượng riêng của dung dịch khoan. Nếu trọng lượng riêng của dung dịch khoan đủ lớn thì cột chất lỏng trong giếng khoan sẽ tạo ra áp lực đủ để cân bằng với những ứng suất của đất đá quanh thành giếng khoan.
Mặc dù có tính chất quan trọng như vậy nhưng ở Việt Nam, việc nghiên cứu về vấn đề này còn rất hạn chế. Hầu hết các công ty dầu khí ở Việt Nam đều gửi các thông số địa cơ học đến các công ty nước ngoài xử lý để xác định giá trị trọng lượng riêng của dung dịch phù hợp với giếng khoan. Chính vì vậy, nghiên cứu, phân tích sự ổn định của thành giếng là rất cần thiết.

2. Mục đích nghiên cứu của luận án
 Bước đầu nghiên cứu, phân tích ổn định thành giếng khoan và áp dụng để xác định trọng lượng riêng của dung dịch khoan vụ cho quá trình thiết kế giếng khoan và công tác khoan các giếng khoan ở Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu ứng suất quanh thành giếng khoan trong mỏ A.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu mô hình mô phỏng ứng suất quanh thành giếng khoan và tiêu chuẩn đánh giá ổn định của thành giếng khoan.
4. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu mô hình mô phỏng ứng suất quanh thành giếng khoan và tiêu chuẩn đánh giá sự ổn định của thành giếng khoan
- Ứng dụng để các xác định trọng lượng riêng của dung dịch khoan phù hợp với mỏ A
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tổng hợp: Thu thập, thống kê số liệu thực tế về các thông số địa cơ học của mỏ A.
- Phương pháp phân tích: Nghiên cứu các mô hình và tiêu chuẩn đánh giá sự ổn định của thành giếng khoan.
- Ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng phần mềm MATLAB để phân tích dữ liệu và xác định trọng lượng riêng của dung dịch khoan.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018