CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 29, 2017

GIÁO TRÌNH - Ăn Mòn và bảo vệ kim loại (Trịnh Xuân Sén)


Chương 1.  Phần mở đầu
Chương 2. Sự đẫn điện của dung dịch chất điện li
Chương 3. Thế điện cực và sức điện động của pin điện.
Chương 4. Giản đồ thế điện cực -pH
Chương 5. Ăn mòn điện hóa học
Chương 6. Các dạng ăn mòn
Chương 7. Sự ăn mòn vật liệu kim loại và các biện pháp bảo vệ kim loại chống ăn mòn điện hóa
Chương 8. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn kim loại.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018