CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 10, 2017

Điều khiển mờ thích nghi mô hình cần cẩu xoay


Bài báo trình bày bộ điều khiển thích nghi cho cần cẩu xoay. Mục đích của bộ điều khiển này là giữ tới mức nhỏ nhất có thể được sự dao động của vật treo trong quá trình di chuyển và dập tắt nó khi đi đến đích nhằm làm giảm nguy cơ gây tai nạn cho người và các thiết bị trong vùng làm việc. Bộ điều khiển  được thiết kế là bộ điều khiển mờ thích nghi trực tiếp. Các kết quả mô phỏng được thực hiện trên Matlab Simulink cho thấy bộ điều khiển dập tắt được dao động khá hiệu quả.


ABSTRACT

The paper presents the adaptive controller of rotary crane. The aim of this controller is that the load swing is kept small during the transfer process and completely vanishes at the destination to reduce the risk of people and equipments in the work space. The controller designed is the direct adaptive fuzzy control system. The simulation results conducted in Matlab Simulink environment have shown that the control system has reduced the load swing effectively.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018