CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 2, 2017

SÁCH SCAN - Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí (Ths. Trần Văn Lịch)


Không khí xung quanh chúng ta là hỗn hợp của nhiều chất khí, chủ yếu là N2 và O2 ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí trơ, CO2, hơi nước . . .
- Không khí khô: Không khí không chứa hơi nước gọi là không khí khô. Trong thực tế không có không khí khô hoàn toàn, mà không khí luôn luôn có chứa một lượng hơi nước nhất định. Đối với không khí khô khi tính toán thường người ta coi là khí lý tưởng.
Không khí ẩm chưa bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước còn có thể bay hơi thêm vào được trong không khí, nghĩa là không khí vẫn còn tiếp tục có thể nhận thêm hơi nước.
Không khí ẩm bão hòa: Là trạng thái mà hơi nước trong không khí đã đạt tối đa và không thể bay hơi thêm vào đó được. Nếu tiếp tục cho bay hơi nước vào không khí thì có bao bao nhiêu hơi bay vào không khí sẽ có bấy nhiêu hơi ẩm ngưng tụ lại.


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ VÀ CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
CHƯƠNG 2. CÂN BẰNG NHIỆT ẨM TRONG PHÒNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ XỬ LÝ NHIỆT ẨM CHO KHÔNG KHÍ
CHƯƠNG 3. THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN CÁC SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
CHƯƠNG 5. TRAO ĐỔI KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ, DẪN NƯỚC
CHƯƠNG 6. CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG HỆ THỐNG  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018