CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 5, 2017

Sử dụng máy tính PC làm Oscilloscope (Thuyết minh + SĐ Mạch)


Ngày nay với sự phát triểncủa khoa học kỹ thuật và công nghệ trên thế giới ở nhiều lãnh vực khác nhau đang diễn ra .Đặc biệt sự phát triển như vũ bảo của khoa học máy tính là một công cụ hỗ trợ đắc lực và quan trong trong các ngành Công nghệ thông tin và tự động hoá. Nó giúp con người lưu trữ, xử lý thôngtin, tính toán, điêu khiển … Hơn thế nữa nó có thể nối kết với nhau tạo thành một  mạng máy tính toàn cầu để chia sẽ thông tin giữa các vùng trên thế giới. Ngoài ra trong lĩnh vực đo lường nó dùng để đo các các đaị vật lý một cách chính xác thông qua việc giao tiếp của nó với  thiết bị ngoại vi .
Đề tài “ Sử dụng máy tính PC làm Oscilloscope” do thầy Đoàn Hòa Minh và thầy Lương Vinh Quốc Danh đưa ra nhằm sử dụng máy tính vào công việc đo lường và sử dụng máy tính như một máy Oscilloscope thật phục vụ cho việc nghiên cứu , thí nghiệm , thực tập và trực tiếp hướng dẫn.
Công việc chính phải thực hiện trong đề tài này là xây dựng một thiết bị ngoại vi giao tiếp với máy tính thông qua cổng máy in (LPT) để hiển thị dạng sóng, biên độ và tần số của tính hiệu bên ngoài cần khảo sát.


NỘI DUNG:

Phần I : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
I. Mục tiêu đề tài
II. Giới hạn
III. Phương hướng giải quyết

Phần II : LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Chương I. Giao tiếp máy tính
Chương II. Giới thiệu về giao động ký điện tử
Chương III. Biến đổi tương tự – số
Chương IV. Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC51(8951)

Phần III : THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
I. Tổng quát phần cứng của hệ thống
II. Bộ điều chỉnh biên độ tính hiệu
III. Bộ biến đổi A/D
IV. Bộ đếm tần số
V. Mạch đệm vào cổng máy tính
VI. Mạch nguồn cung cấp điện
VII. Sơ đồ mạch chi tiết

Phần IV : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
I. Kết quả đạt được
II. Hạn chế
III. Hướng dẫn sử dụng
IV. Hướng phát triển đề tài

Tài liệu tham khảo

Giáo viên HD: Đoàn Hòa Minh, Lương Vinh  Quốc Danh.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018