CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 24, 2017

Thiết kế mô phỏng thang máy với PLC S7-300


Chương I:  Nghiên cứu phân tích cấu trúc thang máy
  I. Giới thiệu thang máy
  II. Phân loại  thang máy
  III. Trang thiết bị cơ khí của thang máy
  IV. Hệ thống mạch điện của thang máy

Chương II:  Khảo sát đặc tính của thang máy và các yêu cầu điều khiển
  I. Khảo sát đặc điểm của thang
  II. Tính chọn công suất động cơ chuyền động thang máy
  III. Các hệ truyền động dùng trong thang máy
  IV. Đặc điểm đặc trưng cho chế độ làm việc của hệ truyền động thang máy
  V. Ảnh hưởng của tốc độ, gia tốc và độ giật đối với hệ truyền động thang máy
  VI. Dừng chính xác buồng thang
  VII. Hệ  biến tần động cơ và hệ thống điều khiển PLC


Chương III: Xây dựng hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển thang máy
  I. Phương pháp mô tả mạch trình tự
  II. Tổng hợp mạch trình tự
  III. Xây dựng các khối chức năng chính của thang
  IV. PLC

Chương IV:  Xây dựng mô hình mô phỏng thang máy
  I. Xác định các vấn đề sẽ mô phỏng
  II. Xây dựng kết cấu cho mô hình mô phỏng
  III. Xây dựng kế hoạch mô phỏng và kiểm nghiệm trên thực tế.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018