CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 10, 2017

BÀI GIẢNG - Công nghệ mỏ (PGS. TS. Lê Phước Hảo)


Nhắc lại các tính chất của môi trường rỗng (đá) và của chất lưu (khí, dầu và nước). Thiết lập phương trình cân bằng vật chất (PTCBVC) tổng quát của các loại vỉa dầu khí (khí một pha, khí ngưng tụ, dầu chưa bão hoà và dầu bão hoà). Áp dụng phương pháp cân bằng vật chất và phương pháp thể tích để tính toán các thông số của vỉa.
Tính toán lượng nước xâm nhập vào vỉa. Nghiên cứu sự chuyển dịch của dầu và khí bằng mô hình dòng thấm hai pha. Các phương pháp thu hồi dầu. Công nghệ thử vỉa và các thông số mô phỏng vỉa.


Giới thiệu:

1. Kỹ sư vỉa
2. Đại cương về công nghệ mỏ
3. Tính chất của đá tầng chứa
4. Đặc tính pvt của dầu
5. Phương trình cân bằng vật chất tổng quát
6. Vỉa khí một pha
7. Vỉa dầu chưa bão hòa
9. Vỉa dầu bão hòa
10. Vỉa khí ngưng tụ
11. Dòng chảy một pha trong vỉa
12. Tính toán lượng nước xâm nhập vào vỉa
13. Sự chuyển dịch của dầu và khí
14. Thiết kế thử vỉa
15. Các thông số mô phỏng vỉa.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018