BÀI GIẢNG - Sử dụng và sửa chữa dụng cụ đo (Vũ Văn Sơn)


I – Giới thiệu chung về đồng hồ đo:
Là một dụng cụ không thể thiếu khi sửa chữa ,nhưng chúng ta phải biết cách bảo quản, sử dụng và sửa chữa những hư hỏng thông thường, khi sử dụng phải nhẹ nhàng, không va đập ,và để gần nơi có nhiệt độ cao mất tư của khung dây.
Đồng hồ đo nói chung thường có những bộ phận chính như :
 1 - Khung dây (đối với đồng cơ), mặt hiển thị với đồng hồ số
 2 - Mặt hiển thị: gồm các vòng cung đoc các trị số của thang đo
 3 -Chuyển mạch để thay đổi các thang đo, khi không dùng ta chuyển về vị trí OFF
 4 - Thang đo,:

Trong mach các thang đo hoạt đông độc lập chỉ chung que đo và khung dây
1 - Thang đo DCV (Nội trở của thang đo là 20.000ôm/V tức là một vôn ứng với 20K)
Đo điệm áp một chiều gồm các thang như sau:
Thang 0.1V nối cùng với thang 50 microampe
Thang 0.5V,Thang 2.5V,Thang10v,Thang 50v,Thang250V,Thang 1000V.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: