CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 18, 2017

GIÁO TRÌNH - Nghiệp vụ đầu máy (PGS.TS. Đỗ Đức Tuấn)


Chương I. Tổng quan về ngành vận tải đường sắt Việt Nam
Chương II. Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức nghiệp vụ đầu máy
Chương III. Một số khái niệm cơ bản về công tác khai thác vận tải đường sắt
Chương IV. Tổ chức vận dụng đầu máy
Chương V. Xác định nhu cầu sức kéo đầu máy cho  các tuyến hoặc khu đoạn
Chương VI. Chỉnh bị, bảo dưỡng và sửa chữa đầu máy
Chương VII. Đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của đầu máy vận dụng trên đường sắt Việt Nam


Bài tập lớn

Phụ lục.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018