CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 8, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - Tài chính công (TS. Phan Hữu Nghị)


NỘI DUNG:

Khu vực công?
Cơ quan hành chính + Dịch vụ hành chính công + Lệ phí
Đơn vị sự nghiệp (có thu, ko thu) + hàng hoá công cộng + Phí
Doanh nghiệp nhà nước (lợi nhuận, phi lợi nhuận)
Tổ chức, thể chế khác…
Tài chính: Mối quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế.
Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình
Tài chính công?


Bài 1: Tổng quan chung về Tài chính công
Tài chính công là gì?
Vai trò chính phủ và chi tiêu công
Cơ sở cho hoạt động của chính phủ
Phân tích khuôn khổ chi tiêu công

Bài 2: Hệ thống ngân sách nhà nước
Nội dung thu chi
Phân cấp quản lý
Quy trình NSNN
Cân đối ngân sách

Bài 3: Hệ thống thuế nhà nước
Khái quát chung hệ thống thuế
Quản lý các loại thuế (10)

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018