CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 4, 2017

Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một số ứng dụng trong y tế


Một trong những thành tựu quan trọng của những thập niên cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 là sự ra đời phát triển của mạng Internet. Mọi người đều có thể kết nối vào Internet để tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ Internet. Người dùng có thể đọc các thông tin mới nhất, tra cứu các thư viện số, tìm thông tin lĩnh vực mình quan tâm. Bên cạnh đó các nhà cung cấp sản phẩm cũng sẵn sàng cung cấp dữ liệu của mình cho người dùng thông qua mạng.
Tuy nhiên việc phân phối một cách phổ biến các tài nguyên trên mạng hiện nay luôn  gặp phải vấn nạn sao chép và sử dụng không hợp pháp. Kỹ thuật thuỷ vân được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc bảo vệ bản quyền và xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu số. Trong nhiều ứng dụng, ngoài việc trích thủy vân người  dùng còn muốn khôi phục lại ảnh gốc từ ảnh chứa tin, các lược đồ thủy vân có khả năng như vậy được gọi là thủy vân thuận nghịch.

Thủy vân thuận nghịch được đề xuất vào đầu những năm 2000 và đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu. Trong giấu tin thuận nghịch nói chung và thủy vân thuận nghịch nói riêng thường sử dụng một số hướng tiếp cận như: dịch  chuyển histogram, đặc trưng nén JPEG, nén bảo toàn và các phép biến đổi nguyên  thuận nghịch. Trong nhóm phép biến đổi nguyên thuận nghịch, phép biến đổi mở  rộng hiệu được đánh giá là một  trong những phép biến đổi hay và có nhiều tiềm năng ứng dụng. Do vậy, em đã chọn đề tài “Thủy vân thuận nghịch trên ảnh số và một  số ứng dụng trong y tế” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018