CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 10, 2017

Tìm hiểu và mô phỏng giao thức truyền tin IEC 870 - 5 - 101 sử dụng trong công nghiệp


Công nghệ thông tin đã và đang được ứng vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống.  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa họccông nghệ,ngày nay hoạt động sản xuất trong công nghiệp đã được tự động hóa ở mức độ cao, ở đó có sự tham gia rất hiệu quả của công nghệ thông tin.
Các hệ thống điều khiển tự động hoá dây chuyền sản xuất công nghiệp được cấu thành từ nhiều phân hệ độc lập nhưng được liên kết thống nhất với nhau  trong  sự  kiểm soát chặt chẽ bởi công nghệ mạng theo các tiêu chuẩn khác nhau. Việc trao đổi thông tin giữa các phân hệ được thực hiện bởi các giao thức truyền tin.

Hiện nay nhiều hệ thống điều khiển được thiết kế cho phép điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu từ các hệ thống SAS/DCS (Distributed Control Systems), RTU (Remote Terminal Units) khác nhau được phân bổ trong toàn ngành hay toàn lãnh  thổ gọi tắt là hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), hệ thống sử dụng các loại giao diện, giao thức, loại mạng khác nhau tuỳ theo từng mức phân cấp các phân hệ trong hệ thống.
Luận văn tập trung nghiên cứu giao thức IEC 870-5-101 là một tiêu chuẩn quốc tế sử  dụng trong hệ thống SCADA nhằm kết nối giữa các SAS/DCS, RTU, Getway với trung tâm điều khiển CC (Control Center).

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018