CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 31, 2017

GIÁO TRÌNH - Quản lý môi trường (Msc. Phan Như Thúc)


Chương 1: Các khái niệm cơ bản về môi trường và  phát triển bền vững
Chương 2: Tiêu chuẩn và quy định trong quản lý môi trường
Chương 3: Các phương pháp trong quản lý môi trường
Chương 4: Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Chương 5: Quản lý chất thải rắn
Chương 6: Quản lý tài nguyên đất....
Chương 7: Quản lý tài nguyên năng lượng và khoáng sản.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018