CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 31, 2017

Nghiên cứu giải pháp tái sử dụng vỏ chuối làm phân vi sinh


Trong những năm gần đây, vấn đề giải quyết các phế thải trong hoạt động sản xuất ở trong nước đang rất bức xúc. Biện pháp giải quyết vấn đề gần nhưchỉ theo hướng “ xử lý cuối đường ống” như cách giải quyết trong những năm ở thập niên 80-90. Trong khi đó cách giải quyết vấn đề theo hướng “ phát triển bền vững” đã được áp dụng hầu hết ở các nước phát triển và kết quả thu được thường đem lại nhuận rất lớn về kinh tế đồng thời góp phần bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm.
Là một sinh viên chuyên ngành công nghệ môi trường, tôi nhận thấy vấn đề giải quyết các phế thải bỏ ra từ các loại hoa quả, mà chủ yếu là vỏ của quả chuối bỏ ra từ công ty cao su Đà Nẵng (DRC) với một số lượng rất lớn. Cách giải quyết vấn đề là tất cả các phế thải này sẽ được đem đi chôn lấp. Cách giải quyết này vừa gây tốn kinh phí đồng thời không thân thiện với môi trường.
Chính vì vậy tôi đã giải quết vấn đề theo hướng “ phát triển bền vững” là tái sử dụng lại phế thải từ quả chuối. Tôi đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường bị ảnh hưởng từ các phế thải này, đưa ra phương án giải quyết phù hợp với thực tiễn. Từ đó đưa ra đề tài “ Nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp tái sử dụng vỏ chuối sản xuất phân vi sinh”.

Với việc đưa ra các giải pháp để tái sử dụng lại các phế thải trong sản xuất, tôi mong muốn thông qua cuộc thi này, cùng với các phương tiện thông tin đại chúng tôi muốn kêu gọi sự thay đổi trong cách giải quyết các vấn đề, chuyển đổi theo hướng “ phát triển bền vững” để từ đó kinh tế phát triển theo hướng “ thân thiện với môi trường”.

1. Đánh giá nguồn nguyên liệu tại Việt Nam
2. Nghiên cứu, lựa chọn phương án ủ phân phù hợp với điều kiện Việt Nam
3. Ứng dụng thí điểm sản phẩm
4. Kết luận và kiến nghị

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018