CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 9, 2017

Nghiên cứu xây dựng hệ thống website quản lý đào tạo tín chỉ


- Tổng quan đề tài
- Cơ sở lý thuyết.
- Phân tích và thiết kế hệ thống
- Xây dựng chương trình và kết quả đãt được
- Kết luận.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018