CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 15, 2017

SÁCH SCAN - Cơ sở lập trình tự động hóa tính toán thiết kế với VB và VBA trong môi trường Autocad (Nguyễn Hồng Thái Cb)


VBA là ngôn ngữ bậc cao cũng như ngôn ngữ Lisp đựơc tích hợp trong môi trường CAD. Nhưng dễ sử dụng và và quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện tốt hơn Lisp, phù hợp với việc tạo các phần mềm ứng dụng nhằm tự động hoá thiết kế.
Trong tài liệu này tác giả trình bày những kiến thức cơ bản của VBA trong môi trường CAD, với nhiều ví dụ để độc giả thực hành lập trình theo sách.
Sách được dùng để làm tài liệu giảng dạy lập trình tự động hoá thiết kế cho sinh viên nganh cơ điện tử B của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các khoá đào tạo phát triển phần mềm ứng dụng tại trừơng Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngoài ra sách còn là tài liệu đào tạo các khoá lập trình tại Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.


Nội Dung:

Lời nói đầu
Danh mục các từ viết tắt
Chương 1: VB & VBA ngôn ngữ lập trình tự động hoá thiết kế trong môi trường ACAD
Chương 2: Tổng quan về VBA trong môi trường CAD
Chương 3: Toán tử và biểu thức
Chương 4: Cấu trúc chương trình
Chưoơng 5: Quản lý môi trường CAD
Chương 6: Vẽ các đối tượng cơ bản trong môi trường CAD
Chương 7: Hiệu chỉnh các đối tượng
Chương 8: Hình cắt mặt cắt
Chương 9: Lớp và các thuộc tính của lớp
Chương 10: Phát triển ứng dụng với VBA
Chương 11: Ghi kích thước và dung sai
Chương 12: Làm việc với đối tượng Block
Chương 13: Thiết kế mô hình ba chiều
Chương 14: Vẽ các biên dạng phức tạp trong CAD

Phụ lục: Bảng tra cứu

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018