Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm có hộp giảm tốc phân đôi cấp chậm và bộ truyền đai dẹt


Phần I: Chọn loại xích.
     Chọn loại xích ống con lăn theo đề vì tải trọng nhỏ, vận tốc thấp vả lại không yêu cầu bộ truyền làm việc êm không ồn.
Phần II: Định số răng đĩa xích.
     Tỷ số truyền
     Theo bảng 6-3(TLTKCTM) chọn số rang đĩa dẫn Z1= 25.
     Số răng đĩa bị dẫn Z2 = i.Z1 = 2,2.25 = 55 < Zmã = 120.

Phần III: Tìm bước xích t.
     Bước xích t được chọn theo điều kiện hạn chế áp suất sinh ra trong bản lề và số vòng quay trong 1 phút của đĩa xích phải nhỏ hơn số vòng quay giới hạn.
     Hệ số điều kiện sử dung:
                 k = kđkAk0kđckbkc
      Trong đó:
                  kđ = 1 - tải trọng làm việc êm ;
                  kA = 1 - chọn khoảng cách trục A = (30 50)t ;
                  k0 = 1 -  góc nghiêng 450, nhỏ hơn 600 ;
                  kđc = 1 - trục điều chỉnh bằng đĩa xích nhỏ ;
                  kb = 1,5 - bôi trơn không đủ (gián đoạn) ;
                  kc = 1,25 - bộ truyền làm việc 2 ca ;
     Vậy:     k = 1.1.1.1.1,5.1,25 = 1,875.
     Điều kiện chỉ tiêu về độ bền mòn:
     Công suất tính toán Pt = Pkkzkn


M_tả

Không có nhận xét nào: