CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 15, 2017

Cho thuê tài chính - Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1.Giới thiệu
1.2.Tóm tắt nội dung
2. TỔNG QUAN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 2.1.Nguồn gốc và sự ra đời
2.2.Cho thuê tài chính là gì 2.2.1.Khái niệm
2.2.2.Đối tượng
2.2.3.Điều kiện
2.2.4.Thời hạn
2.3.Những đặt trưng của cho thuê tài chính
2.4.Lợi ích của cho thuê tài chính
3. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP
3.1.Cho thuê tài chính ở Việt Nam
3.1.1.Công ty cho thuê tài chính

3.1.2.Tổ chức và phân loại công ty cho thuê tài chính
3.1.2.1.Tổ chức
3.1.2.2.Phân loại
3.1.3.Hoạt động của công ty Cho thuê tài chính
3.1.4.Pháp luật về cho thuê tài chính
3.1.4.1.Bản chất pháp lý của hoạt động cho thuê tài chính
3.1.4.2.Một số bất cập và phương hướng hoàn thiện
3.2.Thực trạng và giải pháp
3.2.1.Thực trạng cho thuê tài chính ở Việt Nam
3.2.2.Giải pháp thúc đẩy cho thuê tài chính
4. PHỤ LỤC
4.1 Một số công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam
5. TỔNG KẾT.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018