CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 11, 2017

CHUYÊN ĐỀ - Lập kế hoạch kinh doanh (Ths. Hoàng Thị Thanh Hương)


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
1.1.   Mục tiêu
1.2.   Lý thuyết
1.2.1.   Khái niệm kế hoạch kinh doanh?
1.2.2. Các bƣớc lập bản kế hoạch kinh doanh
1.2.3.   Ý nghĩa của bản kế hoạch kinh doanh
1.3.   Thực hành.
1.3.1.   Tính cách của các chủ doanh nghiệp thành đạt
1.3.2.  Bạn đã sẵn sàng kinh doanh chưa?
1.3.2.  Danh mục các vấn đề của ngƣời chủ sở hữu để khởi nghiệp
CHƯƠNG  2:  NHẬN  DIỆN  CƠ  HỘI  VÀ  HÌNH  THÀNH  Ý  TƯỞNG  KINH DOANH
2.1.   Mục tiêu
2.2.   Lý thuyết
2.2.1.   Khái niệm cơ bản
2.2.2.   Nhận diện cơ hội kinh doanh
2.2.3.   Kỹ thuật hình thành ý tưởng kinh doanh
2.2.4.   Đánh giá ý tƣởng kinh doanh
2.3.   Thực hành.
2.3.1.   Tình huống 1: Kiếm hàng triệu đô la từ ý tƣởng kinh doanh ngộ nghĩnh
2.3.2.   Tình huống 2: Che’rie Shop - Do it yourself!
2.3.3.  Đề xuất ý tƣởng kinh doanh
2.3.4.   Tìm hiểu khách hàng
2.3.5.   Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
3.1.   Mục tiêu
3.2.   Lý thuyết
3.2.1.  Nội dung bản kế hoạch kinh doanh
3.2.2.  Mẫu bản kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Thế giới
3.2.3.   Những điều cần tránh trong bản kế hoạch kinh doanh
3.2.4.   Đánh giá bản kế hoạch kinh doanh
3.3.   Thực hành.
3.3.1.   Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ
3.3.2.   Đánh giá kế hoạch kinh doanh của mình
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018