CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 8, 2017

GIÁO TRÌNH - Máy điện II (Nguyễn Xuân Hòa)


Chương 1 - Đại cương về máy điện đồng bộ
Chương 2 - Từ trường trong máy điện đồng bộ
Chương 3 - Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ
Chương 4 - Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
Chương 5 - Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải không đối xứng
Chương 6 - Dây quấn phần ứng máy điện một chiều
Chương 7 - Đại cương về máy điện một chiều

Chương 8 - Quá trình điện từ trong máy điện một chiều
Chương 9 - Đổi chiều dòng điện trong máy điện một chiều
Chương 10 - Máy phát điện một chiều
Chương 11 - Động cơ điện một chiều
Chương 12 - Động cơ điện một pha có vành góp.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018