CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 21, 2017

GIÁO TRÌNH - Tự động hóa các quá trình công nghệ (TS. Nguyễn Minh Hệ)


Môn học Tự động hoá các quá trình công nghệ được nghiên cứu trên cơ sở các học viên đã đựơc trang bị những kiến thức cở và cơ bản về kỹ thuật điện, điện tử công nghiệp, kỹ thuật nhiệt, vật lý, hoá học, toán cao cấp, các quá trình và thiết bị công nghệ cơ bản.
Nhiệm vụ của môn học là nghiên cứu cơ sở lý thuyết Tự động điều chỉnh, các phương tiện đo lường các thông số công nghệ và hệ thống tự động hoá các quá trình công nghệ cơ bản trong công nghiệp.


Môn học gồm 3 chương:
Chương 1: Nhứng khái niệm cơ bản về tự động hóa.
Chương 2: Kỹ thuật đo lường các thông số công nghệ.
Chương 3: Thiết lập sơ đồ chức năng đo và điều khiển tự động các quá trình công nghệ.
Việc ứng dụng rộng rãi Tự động hoá các quá trình công nghệ đang là một trong các yếu tố then chốt để thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật của ngành công nghệ. Tự động hoá là bước phát triển logic của cơ khí hoá sản xuất. Nếu cơ khí hoá thay thế lao động cơ bắp cho con người thì tự động hoá là bước tiếp tục phát triển thay thế các cơ quan cảm giác và logic của con người.
Ta hiểu Tự động hoá là sự ứng dụng các dụng cụ, các thiết bị và các máy điều khiển. Những phương tiện kỹ thuật này cho phép thực hiện các quá trình công nghệ theo một chương trình đã được tạo dung, phù hợp với những tiêu chuẩn cho trước (các điều kiện) mà không cần sự tham gia trực tiếp của con người.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018