CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 26, 2017

Hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Coca-cola Việt Nam


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1.1 Khái niệm về sản phẩm, chất lượng sản phẩm
1 1.2 Các quan niệm về quản lý chất lượng
3 1.3 Các hệ thống quản lý chất lượng

CHƯƠNG 2. TCVN ISO 9001:2008

2.1 Giới thiệu chung về TCVN ISO 9001:2008 10
2.2 Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001:2008 10
2.3 Nội dung chính của ISO 9001:2008 12
2.4 Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000 12 2.5 Những thay đổi của TCVN ISO 9001:2008 so với TCVN ISO 9001:2000 15 2.6 Các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 17 2.7 Hướng dẫn chuyển đổi từ ISO 9001:2000 sang ISO 9001:2008 18


CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM

3.1 Tổng quan nhà máy 22
3.2 Chính sách chất lượng của Công ty Coca-Cola Việt Nam 26
3.3 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào qui trình sản xuất 27 3.4 Vệ sinh an toàn lao động 47

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 50
Tài liệu tham khảo 51
DANH SÁCH HÌNH VẼ
Hình 2.1: Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 13
Hình 2.2: Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quá trình. 15
Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Coca-Cola Việt Nam 23
Hình 3.2: Qui trình bán hàng của bộ phận bán hàng 24
Hình 3.3: Sơ đồ mặt bằng nhà máy Công ty Coca-Cola tại Thủ Đức 25
Hình 3.4: Quy trình sản xuất nước ngọt có gas tại Công ty Coca-Cola Việt Nam 29 Hình 3.5: Quy trình công nghệ xử lý nước ngầm tại Công ty Coca-Cola Việt Nam
Hình 3.6: Quy trình sản xuất khí cacbonic CO2 tại Công ty Coca-Cola Việt Nam 30

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018