CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 26, 2017

LUẬN VĂN THẠC SỸ - Truyền hình di động với công nghệ VDB-H


Ngành truyền hình có vai trò to lớn trong việc truyền đường lối, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quảng bá các thông tin về kinh tế, chính trị, khoa học giáo dục, văn hóa xã hội và thông tin dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Ngày nay với sự hội tụ về công nghệ, truyền hình đang trở thành một phương tiện truyền thông đại chúng quan trọng trong các xã hội phát triển, dần trở thành một ngành công nghiệp giải trí và dịch vụ siêu lợi nhuận. Hiện nay một số nhà khai thác ở Việt Nam đang thử nghiệm vài dịch vụ truyền hình di động như công nghệ truyền hình di động T-DMB của Hàn Quốc đang được đài truyền hình Việt Nam thử nghiệm. Tổng công ty VTC cũng đang thử nghiệm dịch vụ truyền hình di động số bằng công nghệ DVB-H v.v.


Chương I: Khái quát chung về hệ thống VDB-H
Chương II: Các thành phần mới trong bộ đóng gói IP
Chương III: Thành phần mới trong bộ điều chế DVB-T: Chế độ phát 4K..
Chương IV: Cấu hình mạng triển khai trong DVB-H
Chương V: Giải pháp truyền hình công nghệ DVB-H
Chương VI: Phân tích so sánh.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018