CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 14, 2017

SÁCH SCAN - Hóa đại cương (Nguyễn Đình Soa)


Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ sở hóa học;
Chương 2: Cấu tạo nguyên tử;
Chương 3: Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử;
Chương 4: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử;
Chương 5: Trạng thái tập hợp của các chất;
Chương 6: Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học;
Chương 7: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học;
Chương 8:Cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học;

Chương 9: Cân bằng pha;
Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học;
Chương 11: Dung dịch lỏng;
Chương 12: Dung dịch điện li;
Chương 13: Cân bằng ion của axit - baz;
Chương 14: Cân bằng ion của chất điện li khó tan;
Chương 15: Phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa;
Chương 16 Điện hóa học.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018