CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 1, 2017

TÀI LIỆU - Chi tiết thiết bị máy xúc đào Caterpillar 320D & 329D (Spare Parts)


TÀI LIỆU - Chi tiết thiết bị máy xúc đào Caterpillar 320D & 329D (Spare Parts).
Tài liệu gồm 2198 Trang sử dụng cho các mã máy 320D & 329D. Trong đó chỉ ra tất cả chi tiết từ nhỏ nhất của máy đào, đây là tài liệu rất quý phục vụ cho việc bảo trì sửa chữa và mua vật tư dự phòng, thay thế.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018