CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 27, 2017

Tính toán thiết kế robot


1. Tính số bậc tự do
2. Xây dựng hệ toạ độ khảo sát
3. Lập bảng Denavit-Hartenbeg(DH)
4. Tính các ma trận truyền DH
5. Thiết lập hệ phương trình đông học robot
6. Bài toán động học thuận
7. Bài toán động học ngược
8. Không gian làm việc của robot
9. Trình bày giải thuật và chương trình tính toán động lực học của robot.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018