CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 10, 2017

BÀI GIẢNG - Đo lường và tự động hóa (Ths. Bùi Thúc Minh)


Mục tiêu.

- Các phương pháp đo các thông số vật lý dựa trên các nguyên tắc tự động điều khiển.
- Một số thiết bị đo lường cảm biến sử dụng trong các hệ thống sản xuất.

NỘI DUNG.

Chương 1. Cơ sở lý thuyết về đo lường, tự động hoá
Chương 2. Các dụng cụ đo nhiệt độ
Chương 3. Đo áp suất, lưu lượng
Chương 4. Đo một số thông số khác


TÀI LIỆU THAM KHẢO.

[1] Nguyễn Văn Hòa,  Đo lường điện và cảm biến đo lường, NXBGD 2005
[2]  Hoàng Công Minh, Cảm biến công  nghiệp, NXB Xây dựng 2007
[3]  O. Gassmann, H. Meixner, Sensors in Intelligent Buildings, Wiley-VCH Verlag GmbH 2001
[4] Jon S. Wilson, Sensor Technology Handbook, the United States of America 2006
[5] Internet.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018