BÀI GIẢNG - Trang bị điện trong máy (TS. Nguyễn Bê & Các TG)


Truyền động cho một máy, một dây chuyền sản xuất mà dùng năng lượng điện thì gọi là truyền động điện (TĐĐ).
Hệ truyền động điện là một tập hợp các thiết bị như : thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử, cơ, thủy lực phục vụ cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho cơ cấu chấp hành trên các máy sản xuất, đồng thời có thể điều khiển dòng năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ của máy sản xuất.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: