CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 20, 2017

CHUYÊN ĐỀ - Độc tính của dung môi


Dung môi là những hợp chất chứa các nhóm chức hóa học. Chúng là những chất lỏng, tan được trong mỡ hoặc nước. Khối lượng riêng, độ nhớt, nhiệt độ bay hơi, và điểm cháy thay đổi nhiều giữa các loại dung môi khác nhau.
Không phải tất cả dung môi đều tan tốt trong mỡ nhưng đó là một đặc tính vật lý quan trọng của dung môi. Trong cơ thể, chúng có thể không bị thay đổi hay có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá sinh học, dung môi tan trong mỡ sẽ tích tụ chọn lọc trong các cơ quan thân mỡ, gồm cả hệ thần kinh. Dung môi tan trong nước vào cơ thể qua kênh ưa nước và phân bố rộng rãi khắp cơ thể.


A. MỞ ĐẦU
B. TỔNG QUAN
C. ĐỘC TÍNH CỦA MỘT SỐ DUNG MÔI
1. Ankan
2. Hydrocacbon thơm
3. Glycol Ete (Glycol Aikyl ete, Polyalkyl Oxide Ete)
5. Alcol
6.  Dẫn xuất Clorua của Hyđrocacbon (Hydrocarbon Chlorinated)
C. KẾT LUẬN
D. PHỤ LỤC


Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Kim Chi.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018