GIÁO TRÌNH - Cơ khí đại cương (Lưu Đức Hòa)


Chương 1. Các khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí
Chương 2. Vật liệu dùng trong cơ khí
Chương 3. Kỹ thuật đúc
Chương 4. Gia công kim loại bằng áp lực
Chương 5. Kỹ thuật hàn
Chương 6. Gia công cắt gọt kim loại
Chương 7. Xử lý và bảo vệ bề mặt kim loại

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: