CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 11, 2017

GIÁO TRÌNH - Cung cấp điện (Trần Tấn Lợi)


Tập bài giảng môn học cung cấp điện dùng chung cho ngành HTĐ và các ngành điện khác hoặc các ngành khác có liện quan. Đây chỉ là tài liệu tóm tắt dùng làm bài giảng của tác giả Trân Tấn Lợi. Khi sử dụng cho các đối tượng khác nhau tác giả sẽ có những thêm bớt cho phù hợp hơn.

Giới thiệu các chương của giáo trình:

Chương I:        Những vấn đề chung về TH-CCĐ.
Chương II:       Phụ tải điện.
Chương III:      Cơ sở so sánh-kinh tế kỹ thuật trong CCĐ.
Chương IV:     Sơ đồ CCĐ và trạm biến áp.
Chương V:     Tính toán mạng điện trong xí nghiệp.
Chương VI:     Xác định tiết diện dây dẫn trong mạng điện.

Chương VII:   Tính toán dòng ngắn mạch.
Chương VIII:  Lựa chọn thiết bị điện.
Chương IX:    Bù công suất phản kháng trong mạng xí nghiệp.
Chương X:     Bảo vệ rơ-le trong mạng điện xí nghiệp.
Chương XI:    Nối đất và chiếu sáng.
Chương XII:   Chiếu sáng công nghiệp.

Các tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình CCĐ cho xí nghiệp công nghiệp - Bộ môn phát dẫn điện xuất bản 1978 (bản in roneo).
2. Giáo trình CCĐ (tập 1 và 2) Nguyễn Công Hiền và nhiều tác giả xuất bản  1974,1984.
3. Thiết kế CCĐ XNCN.Bộ môn phát dẫn điện (bản in roneo khoa TC tái bản).
4. Một số vấn đề về thiết kế và qui hoach mạng điện địa phương - Đặng Ngọc Dinh và nhiều tác giả.
5. Giáo trình mạng điện - Bộ môn phát dẫn điện.
Một số tài liệu nước ngoài hoặc dịch:
1. Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp
Tg: Fe-đô-rov       NXB-Năng lượng 1972
2. Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp.
Tg: Epmulov           NXB-Năng lượng 1976
3. Sách tra cứu về cung cấp điện (tập I & II sách dịch).
Tg: Fe-đô-rov         NXB-Năng lượng 1980.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018