CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 9, 2017

SÁCH SCAN - Quản trị kinh doanh khách sạn (TS. Nguyễn Văn Mạnh & Ths. Hoàng Thị Lan Hương)


Lĩnh vực dịch vụ (du lịch, nhà hàng khách sạn…) có tiềm năng phát triển rất lớn trong hiện tại và tương lai, đồng thời có sự cạnh tranh mạnh mẽ, nên dự án đầu tư kinh doanh phải được phân tích trên cơ sở khoa học, phân tích thị trường khách hàng, phân tích tài chính sâu (chi phí, tỉ lệ lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn, rủi ro kinh doanh, rủi ro môi trường…) để dự án đầu tư khả thi, có khả năng sinh lợi theo kỳ vọng trong dài hạn.

Quyển sách giới thiệu đầy đủ các Hạng mục mà bạn kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, và phân tích được hiệu quả kinh doanh của nó. Giúp cho bạn làm sao đưa KS của bạn đến với thị trường tốt.


NỘI DUNG:

Chương mở đầu. Giới thiệu môn học

Đối tượng của môn học

Chương 1. Giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn

1. Các khái niệm cơ bản
2. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn
3. Ý nghĩa của kinh doanh khách sạn
4. Lịch sử và xu hướng páht triển của kinh doanh khách sạn

Chương 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn

1. Khái niệm
2. Một số loại hình cơ sở lưu trú chính khác ngoài khách sạn
3. phân loại khách sạn
4. Xếp hạng khách sạn
5. Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị tiện nghi bên trong khách sạn
6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sử vật chất kỹ thuật của khách sạn
7. Quy trình đầu tư xây dựng khách sạn

Chương 3. Tổ chức bộ máy và quản lý nguồn nhân lực của khách sạn

1. Tổ chức bộ máy của khách sạn
2. Quản trị nguồn nhân lực của khách sạn

Chương 4. Tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn

1. Tầm quan trọng trong kinh doanh lưu trú trong khách sạn
2. Tổ chức của bộ phận kinh doanh lưu trú của khách sạn
3. Tổ chức kinh doanh lưu trú trong khách sạn

Chương 5. Tổ chức kinh doanh ăn uống của khách sạn

1. Kế hoạch thực đơn
2. Tổ chức muc nguyên vật liệu hàng hóa
3. Tổ chức nhập hàng hóa nguyên vật liệu
4. Tổ chức lưu trữ và bảo quản hàng hóa trong kho
5. Tổ chức chế biến thức ăn
6. Tổ chức phục vụ trực tiếp tại nhà hàng

Chương 6. Hoạt động Marketing của khách sạn

1. Khái niệm và mục tiêu marketing của khách sạn
2. Cơ cấu tổ chức bộ phận marketing của khách sạn
3. Nội dung quy trình marketing của khách sạn

Chương 7. Quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn

1. Khái niệm
2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn
3. Ý nghĩa cảu việc nâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn ở Việt Nam
4. Đánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn
5. Quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn

Chương 8. Phân tích kết quả kinh doanh và tài chính của khách sạn

1. Phân tích kết quả kinh doanh của khách sạn
2. Phân tích tài chính của khách sạn.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018