CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Oct 16, 2017

Thiết kế phân xưởng sản xuất ethylbenzene bằng phương pháp alkyl hoá


Ngày nay, phần lớn EB dùng để sản xuất Styrene monomer (SM), một lượng nhỏ hơn 1 % được sử dụng làm dung môi. Bởi vậy, nhu cầu của EB xác định qua sản lượng Styrene. Hầu hết Styrene dùng trong lĩnh vực polymer, sản xuất polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), nhựa styrene-acrylonitrile (SAN), styrene-butadiene, nhựa polyester không no.
Styrene ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như công nghiệp điện, xây dựng, đóng gói và sản phẩm tiêu dùng.Lượng tiêu thụ EB cho các ứng dụng khác ngoài sản xuất Styrene được đánh giá nhỏ hơn 1 %. Các ứng dụng này bao gồm việc sử dụng EB làm dung môi, ngoài ra để sản xuất diethylbenzene, acetophenone and ethyl anthraquinone. Biểu đồ dưới đây chỉ ra lượng tiêu thụ EB trên thế giới.


Phần 1. Mở đầu
Phần 2. Tổng quan lý thuyết
Phần 3. Thiết kế dây chuyền sản xuất
Phần 4. Tính toán công nghệ

THAM KHẢO:

1. Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Liên, Công nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầu, NXB KHKT, 2006
2. Ullmann’s encyclopedia of Industrial Chemistry
3. Robert Allen Meyers, Handbook of petrochemicals production processes
4. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 1, 2
5. Sổ tay hóa lý
6. http://eyeteck.vn/ncht/ cong%20nghe%20hoa%20hoc/chuong%201.qua%20trinh%20Alkyl%20hoa.htm
7. http://www.engineeringtoolbox.com/material-properties-t_24.html
8. http://www.scribd.com/doc/24119003/Ethyl-Benzene-Project-Report
9. https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/51651/1/Petrochemical_processes.ppt
10. http://www.polimerieuropa.com/it/pdf/Ethylbenzene-A4.pdf

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018