EBOOK - Lịch sử văn minh thế giới (Vũ Dương Ninh)


Lịch sử văn minh thế giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người.
Giáo trình này gồm 8 chương đem lại sự hiểu biết cơ bản và hệ thống về những nền văn minh thời cổ trung đại ở phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Hoa, Đông Nam A) và phương Tây (Hy Lạp, La Mã, các nước Tây Âu) và nền văn minh công nghiệp thời cận hiện đại.
Nội dung của mỗi chương đề cập đến những điều kiệnhình thành nền văn minh, giới thiệu trình độ phát triển kinh tế và phân hoá xã hội, sơ lượclịch sử thành lập và phân hoá xã hội, sơ lược lịch sử thành lập và cấu trúc của nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên, kỹ thuật và văn học nghệ thuật.


NỘI DUNG:

- Chương 1: Văn minh Bắc phi và Tây Á.
- Chương 2: Văn minh Ấn Độ.
- Chương 3: Văn minh Trung Quốc.
- Chương 4: Văn minh khu vực Đông Nam Á.
- Chương 5: Văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại.
- Chương 6: Văn minh Tây Âu thời Trung Đại.
- Chương 7: Sự xuất hiện văn minh công nghiệp.
- Chương 8: Văn minh thế giới thế kỉ XX (less).

LINK DOWNLOAD
M_tả

2 comments: